Programme

HÜCRE KÜLTÜRÜ / SİTOTOKSİSİTE / HÜCRE ÖLÜMÜ ÇALIŞTAYI

 

18 september 2019 (Course in Turkish) 


Kurs 1.Gün: Kursiyerler iki gruba ayrılacaklar: Grup A ve Grup B

Kurs, sitotoksisite ve hücre ölüm modu (apoptozis ve nekrozis) değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır.

Grup A: 09:00 – 13:00

09:00-09:30 Dr Öğr Üyesi Didem Karakaş

 • Genel Giriş

09:30-13:00 Dr Öğr Üyesi Didem Karakaş

 • Dondurulmuş hücrenin aktivasyonu ve flaska ekilmesi
 • Total ve canlı hücre sayımları, hücre sayılarının hesaplaması ve pasajlama
 • İlaç hazırlanması, konsantrasyon hesabı ve hücrelere ilaç uygulaması

12:00-14:00 Öğle Yemeği (Lunch box)

Grup B: 13:00 – 17:00

13:00-13:30 Dr Öğr Üyesi Nazlıhan Aztopal

 • Genel Giriş

13:30-17:00 Dr Öğr Üyesi Nazlıhan Aztopal

 • Dondurulmuş hücrenin aktivasyonu ve flaska ekilmesi
 • Total ve canlı hücre sayımları, hücre sayılarının hesaplaması ve pasajlama
 • İlaç hazırlanması, konsantrasyon hesabı ve hücrelere ilaç uygulaması

19 september 2019 (Course in Turkish 


Kurs 2.Gün: Grup A+B: Dr Öğr Üyesi Nazlıhan Aztopal, Dr Öğr Üyesi Didem Karakaş,

09:00-09:30

 • Apoptozisin M30 (kaspazla kırılmış sitokeratin 18) ELISA testi ile tayini

09:30-11:30

 • SRB canlılık testi

11:30-12:30 Öğle Yemeği (Lunch box)

12:30-13:00

 • M30 ELISA testi sonuç alma

13:00-16:00

 • Hücre canlılığı, büyüme hızı hesaplamaları, ilgili parametrelerin tanımlanmaları*
 • M30 elisa testi sonuç analizi (Grafik çizimi ve değerlendirme*)
 • Hücre ölüm modunun floresan boyama ile tayini (erken ve geç apoptozis ile birlikte nekrozisin nükleus ve hücre membranı temelinde ayırt edilmesi)

16.00 – 17.00 Prof. Dr. Engin Ulukaya

Sitotoksisite/Hücre ölüm modu çalışmalarında önemli detaylar, yapılan hatalar!

* Öğrencilerin kişisel bilgisayarları ile katılımı önerilmektedir.

20 september 2019 | Social Programme

Please check the related section for additional information.

21 september 2019 ( 1st Day of Congress ) 


8.30-9.00 Registration

9:00 Opening Ceremony

9:15 Opening Lecture / Keynote Lecture

Chairs: Hana Alguel,

Bülent Özpolat / Development of targeted therapies in cancer – A historical perspective – past present and future

 

10.00-11.00        Special Session: Munich Technical University

Chairs: Hatice Mehtap Kutlu, Engin Ulukaya

Hana Alguel / From bench to bed: novel concepts in mutant KRAS driven cancers

Proffered Paper:

Kıvanç Görgülü / Autophagy and its role in pancreatic cancer

 

*the speaking sessions of the invited speakers and the oral presentations will be carried out parallelly in Congress Hall D and Congress Hall E respectively. (Davetli konuşmacı sunumları (Salon D) ve sözlü sunumlar (Salon E) paralel olarak gerçekleşecektir.)

 

11.00-11.15 Coffee Break

 

11.15-12.15 Session 1:  

Chairs: Burçin Güngör, Gamze Tanrıöver

Maryam Moghaddam-Matin / Targeted therapy in colorectal cancer

Burçin Güngör / Protein lipidation on cancer metabolism

Sema Yılmaz / Molecular diagnosis in childhood cancers, from molecular side to bed side

 

12.15-13.15 Lunch Break

 

13.15-14.15 Session 2:

Chairs: Süreyya Bozkurt, Konstantinos Dimas

Nihal Karakaş / Glioblastoma multiforme beyin tümörünün erken tanı ve tedavisine yönelik otoantikor çalışmaları

Halil Kavaklı / A molecule that desablize Cryptochrome 1 enhances apoptosis in cancer cells

Ceyda Açılan Ayhan / New therapeutic approaches targeting MLL-AF9 leukemia through epigenetic reprogramming

 

14.15-14.30 Coffee Break

 

14.30-15.50 Session 3: 

Chairs: Beran Yokuş, Ebru İnce Bostancı

Alexandre Tavartkiladze / Personalized vaccines and CAR-T cell for cancer immunotherapy

Güneş Esendağlı / Cancer cells adaptation to immune responses

Konstantinos Dimas / Mouse models for immunotherapeutic approaches

Süreyya Bozkurt / Diagnostic and prognostic importance of cytogenetics in hematologic cancers

 

15.50-16.05 Coffee Break

 

16.05-17.25 Session 4: 

Chairs: Mehmet Küçüköner, Dilek Ülker Çakır

Abdurrahman Şengül / Antikanser Çalışmalarında Platin Koordinasyon Bileşiklerinin Rolü

Gülperi Öktem / Kanser kök hücrede güncel tedavilere yaklaşım

Ata Özçimen / Aurora Kinases and Cancer

Şeyma Demirsoy / A Parkinson-related gene in melanoma: Exploringthe role of the P5 typeATPase ATP13A2, a Parkinson disease’sassociated gene, in melanoma cell proteostasis

 

17.30-18.30 Poster Session

20.00 Gala Dinner (Traditional Diyarbakır Night Event)

22 september 2019 ( 2nd Day of the Congress ) 


10.00-11.15 Session 5 Young Stars are Talking

Chairs: Engin Ulukaya, Ceyda Açılan Ayhan

Seçil Demirkol Canlı / A novel transcriptomic based gene panel for the prognostication of pancreatic cancer

Burcu Şengez / The Transcription Factor Elf3 is Essential for a Successful Mesenchymal to Epithelial Transition

Nazlıhan Aztopal / Kanser kök hücre ve epigenetik yaklaşımlar

Didem Karakaş / Pankreatik Kanserde Tümör Mikroçevresinin Hedeflenmesi

Şeyma Aydınlık / Hedefe yönelik tedavide kansere özgü moleküler mekanizmaların aydınlatılması

 

11.15-11.30 Coffee Break

 

11.30-12.50 Session 6: 

Chairs: Ceyhun Bozkurt, Hasan İçen

Ebru İnce Bostancı / Yeni antikanser ilaç keşfinde genomik ve metabolomik: fırsatlar ve zorluklar

Dilek Odacı Demirkol / Akıllı İlaç taşıyıcı sistemlerin kanser hücrelerinin hedeflenmesinde kullanımına genel bakış

Dilek Ülker Çakır / Nanopartiküllerin biyokimyasal ve hematolojik etkileri

Hasan İçen / Hayvanlarda görülen multiple myelomalar

 

12.50-14.00 Lunch time 

 

14.00-15.00 Session 7: 

Chairs: Elif İkitimur Armutak, İlhan Yaylım

Mehmet Küçüköner / Kanserde çığır açan moleküler hedef tedaviler

Ferda Arı / Kanser Tedavisinde Histon Deasetilaz İnhibitorleri

Closing Lecture: Tuba Günel / Over kanserinde liquid biyopsi ile elde edilen moleküllerle biyobelirteç çalışmaları

 

15.00-16.00 Award ceremony and closing