Oral Presentation Programme

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI

1.GÜN (21.09.2019)

10:00-11:00 SözlüBildiri-1.oturum

Oturum Başkanları :Süreyya Bozkurt-Ceyhun Bozkurt

10:00-10:10 S1- Aydın Demiray-Akciğer Kanseri ve KOAH’da Biyobelirteç Olarak Aday miRNA Araştırması

10:10-10:20 S2- Selim Yalçın-Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet Distribution Width Predicts Invasiveness of Bladder Carcinoma

10:20-10.30 S3- Elif Merve Aydın-Investigation of Helicobacter Pylori Virulence Factors and İmmune Response in Precancerous Lesions

10.30-10.40 S4- Melda Sarıman- Investigation of TMED9-ERAP1 Candidate Gene Expressions Obtained from Multiple Myeloma Transcriptome Data by RT-PCR

10:40-10:50 S5- Cihangir Yandım-Abnormal Expression Patterns of Repetitive DNA Elements Uncovered in Breast Cancer

10:50-11:00 S6- Ece Gümüşoğlu- The İmportance of Dysregulated miRNAs on Ovarian Cysts and Tumors

11.00-11.15 Coffee Break

11.15-12.15  Sözlü Bildiri-2.oturum

Oturum Başkanları: Selahattin Tekeş-Dilek Ülker Çakır

11:15-11:25 S7- Mümin Alper Erdoğan- Selective Cannabinoid-1/2 Receptor (CB1 and CB2) Agonists Suppress Cell Proliferation and Clonogenicity in Pancreatic and Breast Cancer Cells

11.25-11:35 S8-Utku Özbey – As a Potential Overall-Biomarker of Cancer Stem Cells CD90: on Drug Resistance Perspective

11:35-11:45 S9-Aslı Kurden Pekmezci-MALT1 Paracaspase Inhibition Reduces Hepatocellular Carcinoma Cell Survival

11:45-11:55 S10-Burcu Salman- Investigation of DHRS2 Gene Effects on Breast Cancer Cell Line

11:55-12:05 S11-Esra Bozgeyik- Identification of lncRNA Molecules İnvolved in the Regulation of EGF-İnduced of Cellular Proliferation

12:05-12:15 S12-Özge Akbulut - Targeting TACC3 as a Novel Therapeutic Strategy for Breast Cancer Treatment

12.15-13.15 Lunch Break

13.15-14.15 Sözlü Bildiri-3.oturum

Oturum Başkanları: Hatice Mehtap Kutlu-Kıvanç Görgülü

13:15-13:25 S13- Hatice Mehtap Kutlu- İnsan Meme Kanseri Hücrelerinde D-erythro-MAPP’ın Antikanser Özelliklerinin Araştrılması

13:25-13:35 S14- Özen Leylek- Defining the Synergistic Sequential Application Schedules for Chemotherapeutic–Molecular Targeted Agent Dual Combinations in Gastric Adenocarcinoma Cells

13:35-13:45 S15- Zelal Zuhal Kaya- Keton Cisimlerinin in vitro İnsan Meme Kanseri Hücrelerinin Canlılığını Azaltıcı Etkisi

13:45-13:55 S16- Suna Bektaş- Effects of Maackia Amurensis Leukoaglutinin Treatment on the Transcriptome of Human Anaplastic Thyroid Cancer Cell Line 8505C

13:55-14:05 S17- Melike Bayındır Bilgiç-The Effects of The LIF Antagonist Molecule (EC359) on the Chordoma Cells

14:05-14:15 S18- Merve Nur Ataş- Investigation of Apoptotic Effect of Betulinic Acid in Renal Cancer Cells

14.15-14.30 Coffee Break

14.30-15.30- Sözlü Bildiri-4.oturum

OturumBaşkanları: Nihal Karakaş-Şeyma Aydınlık

14:30-14:40 S19- Gamze Tan- The Antiproliferative and Apoptotic Effects of Gold Nanoparticles Synthesized by Allium Cepa Extract on Leukemia Cell Lines

14:40-14:50 S20- Semih Dalkılıç- PİCOA VE TERFEZİA Türlerinin Anti-Kanser  Etkilerinin Araştırılması

14:50-15:00 S21- Feryal Akay- Morus Nigra (Karadut) Yaprağı Etanol Ekstraktının Doğal bir DNA İleri Glikasyon Son Ürünleri (DNA-AGE'ler) Bileşik Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

15:00-15:10 S22- İbrahim Halil Kılıç- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Patlıcan Çeşitlerinin Kabuklarının Sitotoksik Etkilerinin Saptanması

15:10-15:20 S23- Ebru Temiz- Investigation of Anti-cancer Properties of Haplophyllum Ptilostylum Plant

15:20-15:30 S24- İsmail Korkmaz-Karadutun (Morus nigra) Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması

15.30-15.45-Coffee Break

15.45-17.00 Sözlü Bildiri-5.oturum

Oturum Başkanları :Adnan Ayhancı-Seçil Demirkol

15:45-15:55 S25- Adnan Ayhancı- Stone Alkaline Water Induces Apoptosis of Prostate Cancer Cells and Inhibits Tumor Cell Induced Angiogenesis In Vitro

15:55-16:05 S26- Zeliha Emrence- Effect of Doxorubicin on Expression of RNA m6A Methylation Enzymes in Leukemia Cell Lines

16:05-16:15 S27- Işıl Yıldırım-Immunohistochemical Determination of Glutathione-S-Transferase Isoenzym Family Expression in Invasive Lobular Breast Cancer Tissue

16:15-16:25 S28- Derya Akçiçek- Investigation of the Anticancer Effect of Haplophyllum Buxbaumii Plant on HCT-116 Colon Cancer Cells   

16:25-16:35 S29- Işık Didem Karagöz- In vitro Self-renewal Properties in A549 and H1299 Non-Small Cell Lung Cancer Cells

16:35-16:45 S30- Onur Dirican- Beyin Tümörü Dokularında CYP1A1, CYP1B1, GST-M, GST-P ve MDR Proteinlerinin Rolü

16:45-16:55 S31- Kadir Eği- The Investigation of Anticancer Effect of CEDAR TAR Prepared by Traditional Methods

16.55-17:05 S32- Gülsün Bağcı- The Role of c-Met Signaling in Organ Specific Extravasation of HCC cells

2.GÜN PROGRAM (22.09.2019)

9:00-10:00 Sözlü Bildiri-1.oturum

Oturum Başkanları :Güneş Esendağlı-Şeyma Demirsoy

9:00-9:10 S33- Hüseyin Özevren- Experimental Traumatic Brain Injury Models

9:10-9:20 S34- Özlem Demirci- DNA Damaging Activities of Terbuthylazine

9:20-9:30 S35- Dehan Çömez- Fluidic Shear Stress Regulates Biological Behaviours of Hepatocellular Carcinoma Cells Through c-Met Signalling

9:30-9:40 S36- Tevriz Dilan Demir- The Role of Nuclear P-glycoproteins in Nuclear Sparing and Chemoresistance to Doxorubicin in Gastric Adenocarcinoma Cell Models

9:40-9:50 S37- Serap Sancar- The Effects of Mackia Amurensis Leukoagglutinin on the Expressions of Some Extracellular Matrix Proteins in Anaplastic Thyroid Carcinoma Cell Line, 8505C

9:50-10:00 S38- Seda Baykal Köse- Investigation of the Relationship Between Cellular Adaptation and Therapeutic Resistance in Chronic Myeloid Leukemia Cells under İmatinib Pressure

10.00-11.00  Sözlü Bildiri-2.oturum

OturumBaşkanları :Ata Özçimen-Ceyda Açılan Ayhan

10:00-10:10 S39- Gülşah Torkay- Cryptonin An Antimicrobial Peptide from Cicada and its Effects on Melanoma Cell Lines

10:10-10:20 S40- Hande Özkan- How Dose and Duration of Exposure Affect the Rate of Acquired Resistance to Doxorubicin in Gastric Cancer?

10:20-10:30 S41- Ayça Üvez- In Vitro and In Vivo Investigation of Mangiferin and Paclitaxel combination on Ehrlich Ascites Carcinoma. 

10:30-10:40 S42- Canan Veyselova Sezer- Bir Seramidaz İnhibitörü olan N-Oleoylethanolamine Bileşiğinin A549 ve Beas-2B Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Morfolojik Değişimlerinin Araştırılması.

10:40-10:50 S43- Tuğba Güngör- Synthesis, Antiinflammatory and Anticancer Effects of Novel Amide Containing Compounds

10:50-11:00 S44- Çevik Gürel- Doksorubisin İle İndüklenen Sıçan Nefrotoksisite Modelinde Fluvastatinin Olası Koruyucu ve Tedavi Edici Etkilerinin Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

11:00-11:10 S45- Sibel Bayıl Oğuzkan- An Investigation of the Antitumoral Activity of Phycocyanin Derived from Spirulina (Arthrospira) Platensis on Mice

11.15-11.30 Coffee Break

11.30-12.45 SözlüBildiri-3.oturum

Oturum Başkanları : Burçin Güngör-Burcu Şengez

11:30-11:40 S46- Berkcan Doğan- Determination of MiRNAs and Xeno-miRs Targeting Most of the Genes Associated with Colorectal Neoplasms and Central Obesity by "in silico" Analysis

11:40-11:50 S47-Lütfiye Dalkılıç- Mide Kanserinin Teşhisinde  Kullanılabilecek Biyobelirteç Adayı Genlerin Bİyoinformatik  Araçlar  İle Belirlenmesi

11:50-12:00 S48-Dilek Pirim- Identification of Shared Candidate Key Genes and Pathways Associated with Cancer and Heart Failure Pathogenesis Using Bioinformatic Analyses

12:00-12:10 S49-Necla Birgün İyison- Characterization of BRI3 as a Novel Wnt/β-catenin    Pathway Target

12:10-12:20 S50-Yeliz Yılmaz- The Role of c-Met Neddylation in Hepatocellular Carcinoma

12:20-12:30 S51- Damla Uludağ-Hedefe Yönelik Tedaviler İçin Çeşitli Kanser Hücrelerinde IL13Rα2 Ekspresyonunun Belirlenmesi

12:30-12:40 S52- Mehmet Tahir Hüsunet- L-Askorbik Asit’in (Vitamin C) İnsan Promiyelösitik Kanser Hücre Hattında (HL-60) MTT Testi ile Araştırılması

12.45-13.45 Lunch time

13.45-14.45 Sözlü Bildiri-4.oturum

Oturum Başkanları : Didem Karakaş-Nazlıhan Aztopal

13:45-13:55 S53- Murat Ferhat Ferhatoğlu- Usefulness of Simple Prognostic Markers of Complete Blood Count to Predict Lymph Node Metastasis in Colon Carcinoma

13:55-14:05 S54- Süreyya Bozkurt- Cytogenetic Anomalies in Lymphomas: A single center study

14:05-14:15 S55-Pınar Kaygın- hBD-1 ve hBD-3 Antimikrobiyal  Peptidlerin  Ürotelyal Kanser Dokularındaki Ekspresyonları

14:15-14:25 S56-Esra Arslan Ateş- A Useful Tool for Distinguishing Gene/Pseudogene Variants Detected via NGS: Haplotype Analysis

14:25-14:35 S57-Nur Ekimci Gürcan- Sub-Culturing Tumorspheres Reduced the Pluripotency of a Chordoma Cell Line

14:35-14:45 S58-Gürcan Günaydın- The Effects of Cancer Associated Fibroblasts on Tumor Associated Macrophages

14:45-14:55 S59-Baran Erman-Underlying Primary İmmunodeficiency in Patients with Lymphoma